Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

"Σταφύλια ...στοργής"

Λίγα σταφύλια στοργής θα σου φέρω  
να μη φοβάσαι ποτέ σου τα σύννεφα. 
Η μάνα μου μου 'λεγε αυτά δεν υπάρχουν... 
όμως τα βρήκα κάτω στ' αμπέλι μας 
τότες που μάζευε η φτώχεια ανάγκες... 


Είχα τη γη μου - σα μάνα με χάιδευε  
είχα τον ήλιο - μετρούσα τις ώρες, 
και μέσα στα σύκα και τ' άλλα πετούμενα 
παραφυλούσα να βρω τη ζωή μου. 


Κι ήβρα στοργή εκεί μέσα στα σύννεφα 
που 'στρωνε η στέρηση και με γελούσε... 
Λες και δε θα 'βλεπα μιαν ώρα σα σήμερα, 
πως όλα ήταν δρόμος να φτάσω ως τ' αστέρια. 
Γιατί κάποιοι φοβούνται τα σύννεφα...

                                                                                                                         Ευαγγελία

ShareThis