Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Γεια Χαρά!

                                              " Τι λες και τι γράφεις;
                                                    Πόθεν μου φέρνεις ολάκαιρο κόσμο
                                                     λες και δε στέρεψε της γης το πηγάδι;
                                                     -    Στου νου τα περάσματα γεννιούνται οι λέξεις
                                                     λεχώνα ξοπίσω τους η αλήθεια που σέρνουν…"

                                                                                                   Ευαγγελία Σερέτη

ShareThis