Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Μέσα από τη στάχτη...


Μας είπαν θα νικήσετε
όταν υποταχτείτε. 
Υποταχτήκαμε και βρήκαμε τη στάχτη. 
Μας είπαν θα νικήσετε   
όταν αγαπήσετε. 
Αγαπήσαμε και βρήκαμε τη στάχτη. 
Μας είπαν θα νικήσετε
όταν χάσετε τη ζωή σας. 
Χάσαμε τη ζωή μας και βρήκαμε τη στάχτη. 
Βρήκαμε τη στάχτη. 
Μένει να ξαναβρούμε
τη ζωή μας  
τώρα που δεν έχουμε
πια τίποτε.

                                        Γ. ΣεφέρηςShareThis