Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Μια σκέψη... και ο Όρσον Ουέλς.

Αν η Κβαντική Υπόθεση για την πολλαπλότητα του χωροχρόνου ισχύει, τότε, ό,τι εμπνέεται κανείς είναι εν δυνάμει υπαρκτό σε κάποιο εναλλακτικό ‘Σύμπαν’. H έκ-σταση είναι μετατόπιση ‘στάσης’ σε έναν παράλληλο ‘Κόσμο’, και η Φαντασία το σύστοιχο της Πραγματικότητας.                             Απόσπασμα κειμένου "Είναι αυτό Τέχνη;" από Ορίζοντα Γεγονότων

ShareThis