Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

Τα χίλια και ένα πρόσωπα μιας γυναίκας (Από το βιβλίο "Ακούγοντας τη φωνή...")
              
Στο δρόμο μου συνάντησα
              τα πρόσωπα γυναίκας,
               στα χίλια κι ένα απόθεσα
               αυτό της άγριας πέτρας.

               Σαν σε ουράνια φωτιά
               και σ’ ένα δάκρυ ονείρου,
               είδα τα όσα απλώνονται
               στο δρόμο του απείρου.

               Ήταν του γέλιου δίλημμα,
               του πόνου ευλογία,
               ήταν αυτό που μπόρεσε
               να γίνει μαρτυρία.
Η επιλογή του έργου  αυτού σαν εικόνα προφίλ της νέας μου σελίδας, δεν έγινε τυχαία. 
Όλα τα πρόσωπα, όλες οι εκφάνσεις της ψυχής που φαίνονται, κι άλλες τόσες που δε φαίνονται, της μεγάλης Ψυχής που μας συνδέει με το Ένα, αποπειρώνται να εκφρασθούν και να επικοινωνήσουν εδώ... Αναζητώντας στην εικόνα αυτή, θα βρείτε 13 πρόσωπα.                                                              
                               

ShareThis